TIN TỨC
Atmarkcafe Vietnam chính thức là thành viên của VINASA
 

Ngày 05/03/2014, Atmarkcafe Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), hiệp hội các doanh nghiệp trong lĩnh vực IT lớn nhất Việt Nam.

Thành lập từ năm 2002, hiện nay số thành viên của VINASA đã lên đến 200, họ đều là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia công phần mềm và công nghệ thông tin của Việt Nam. Các thành viên của VINASA sở hữu 50% trên tổng số các lập trình viên chuyên nghiệp, đồng thời đóng góp

đến 60% vào tổng sản lượng gia công phần mềm của toàn quốc. Nhiều thành viên của VINASA còn hoạt động trong các lĩnh vực khác như phần cứng, viễn thông, Internet, ICT training…

Trở thành thành viên của VINASA, một tổ chức luôn có sự đảm bảo cao trong việc tạo ra và mang lại những điều kiện giá trị sẽ giúp Atmarkcafe Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội khai thác thị trường mới cũng như mở ra khả năng hợp tác với các thành viên khác để cung cấp và xúc tiến đưa sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam đến với khách hàng trên toàn thế giới.

Gia nhập VINASA là một trong những mốc son nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển của công ty, qua đó giúp Atmarkcafe Việt Nam có thể nâng cao hơn nữa chất lượng và dịch vụ cho các khách hàng của mình.

vinasa